Prosjekter

Her ligger bilder av noen av prosjektene vi har jobbet med de siste årene.

Ny hytte Dagali

Nybygd hytte i stavlaft i Dagali.

Garasje

Garasje

Innsetting av nytt vindu i gammel bu.

Innsetting av nytt vindu i gammel bu.

Ikke alle prosjektene ligger slik til at bilen er det rette framkomstmiddelet.

Ikke alle prosjektene ligger slik til at bilen er framkomstmiddel.